ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565"

Or
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์